หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ต้อนรับผู้อบรมผลิตอิฐก่อสร้าง

 

ต้อนรับผู้อบรมผลิตอิฐก่อสร้าง

 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.ประณัฐ โพธิยราช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรณ นิลไพรัช ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ธนากร วาสนาเพียรพงศ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ การสำรวจสถานภาพ และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีการผลิตอิฐก่อสร้างสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและอุตสาหกรรมครัวเรือน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                                                                  ภาพ / จัดทำ :ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กร ฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready