หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
๑ จังหวัด ๑ ถนน เฉลิมพระเกียรติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

๑ จังหวัด ๑ ถนน เฉลิมพระเกียรติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Kick off ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “๑ จังหวัด ๑ ถนน เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพื้นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณบริเวณบ่อบัวติดถนนสายเอเชียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง  อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                                                                                                                        ภาพ:ATV,ณัฎฐา / จัดทำ :ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กร ฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready