หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทร.สุวรรณภูมิ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท Pay Out Japan. Co., Ltd.

 

 

มทร.สุวรรณภูมิทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท Pay Out Japan. Co., Ltd.

 

           คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและบริษัท Pay Out Japan. Co., Ltd.ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี ประธานในพิธี และMr. Sato Kenjiกรรมการผู้จัดการบริษัท Pay Out Japan CO., Ltdร่วมลงนาม ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีรองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและ ดร.มนูญ ชื่นชม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรีเป็นพยาน พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ เพื่อพัฒนาความรู้ภาษาญี่ปุ่นและพัฒนาอาชีพให้กับนักศึกษาภายใต้ การทำบันทึกความร่วมมือระหว่างกันเมื่อวันศุกร์ที่ ๑พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

 

ภาพ/ เรียบเรียง:อภิเษก   จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready