หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มอบนโยบายการทำงาน

 

มอบนโยบายการทำงาน

 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) มอบนโยบาย และชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มาบรรยายถึงแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์ เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                                                    ภาพ / จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready