หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มอบวุฒิบัตรนักศึกษาช่างตัดผม

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมอบวุฒิบัตรนักศึกษาช่างตัดผม

 

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา พลเสนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาช่างตัดผมรุ่นที่ ๑๑๖จำนวน ๑๕คนรุ่นที่ ๑๑๗จำนวน ๑๕คน และรุ่นที่ ๑๑๘จำนวน ๑๕คน รวมทั้งหมดจำนวน ๔๕คน พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรระยะสั้น (๔เดือน)เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

 

ภาพ/ เรียบเรียง:อภิเษก จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready