หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
องค์กรนักศึกษาระดมความคิดเตรียมแผนการดำเนินงานภาคการศึกษาที่ 2-2562

 

 

องค์กรนักศึกษาระดมความคิดเตรียมแผนการดำเนินงานภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒

 

             รองศาสตราจารย์สหายพล มีชูนึกรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานภาคการศึกษาที่๑/๒๕๖๒และหารือ  แผนการดำเนินงานกิจกรรมองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี คณะกรรมการ องค์การนักศึกษา กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ และกรรมการชมรม ทั้ง  ๔ ศูนย์พื้นที่ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมจริยกุล ชั้น ๓ กองพัฒนานักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ/จัดทำ: ธนัชพร งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready