หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้โครงการสหกิจศึกษา

 

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้โครงการสหกิจศึกษา

 

           สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนา    ฝีมือแรงงานภายใต้โครงการสหกิจศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรีโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี ประธานในพิธีนายธนทัต    ชวาลดิฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีนายชัยชนะ เดชแพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี   ร่วมลงนาม เพื่อส่งเสริมศักยภาพและความสามารถด้านทักษะฝีมือแรงงานของนักศึกษาให้สูงขึ้นทัดเทียมมาตรฐานสากล เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

 

ภาพ/ เรียบเรียง:อภิเษก  จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready