หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฯ ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฯ ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

 

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อุ่นเรือน เป็นประธาน ในการตรวจประเมิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา              

ภาพ / จัดทำ: ธนัชพร  งานสื่อสารองค์กรฯ

     Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready