หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ บ่มเพาะนักศึกษาสู่สถานประกอบการอย่างมีคุณภาพ

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ บ่มเพาะนักศึกษาสู่สถานประกอบการอย่างมีคุณภาพ

 

          อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี รศ.ประไพพรรณ สิทธิกูล ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง ดร.วิญญู บุญประเสริฐ ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ และอาจารย์พิรุณ ชมศรี อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ เป็นคณะกรรมการ ในการตัดสินการประกวดนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ซึ่งนางสาวชลธิชา อ่วมสิน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงานเรื่องการคิดค้นและพัฒนาเครื่องดื่มสัปปะรดผงสำเร็จรูป พร้อมได้มอบรางวัลและมอบประกาศนียบัตรให้กับตัวแทนนักศึกษาทั้ง ๕ สาขาวิชา ที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : หัตถ์เทพ , สุชาดา คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ   / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready