หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

 

การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

 

         อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อมรองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี เป็นประธานการประชุม     เตรียมความพร้อมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๒ และเข้าปรึกษา    การจัดเตรียมงานกับพระโสภิตกิตติธาดาเจ้าอาวาสวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(ในระหว่างวันที่ ๑๘– ๑๙ตุลาคม ๒๕๖๒ณ วัดแจ้งศิริสัมพันธ์)เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ณ ห้องประชุมลีลาวดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) และ วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 

ภาพ / เรียบเรียง:อภิเษก Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready