หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความยินดี แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความยินดี แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

                 ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมนายกสภามหาวิทยาลัยฯมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ นายทรงพล ทิมาศาสตร์และ นายโอภาส เขียววิชัยเนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ อาคารราชมงคล ๓๖มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

 

ภาพ / เรียบเรียง:อภิเษก  จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready