หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดการประกวด “RUS Nonthaburi Freshy 2019”

 

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดการประกวด RUS Nonthaburi Freshy 2019

 

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรม“RUS Nonthaburi Freshy 2019”และการประกวดกองเชียร์ โดย อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อมรองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรีให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและมอบรางวัล แก่ ผู้ที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดประเภทต่างๆ    ซึ่งจัดขึ้นสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ เป็นผู้ที่กล้าแสดงออก สร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนนักศึกษาในคณะและ เพื่อนนักศึกษาต่างคณะ เมื่อวันพุธที่๙ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ณ หอประชุมอาคารราชมงคล๓๖มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

 

ภาพ : อภิเษก/ สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์นนทบุรีเรียบเรียง:อภิเษก 

จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready