หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
การแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปีที่ 7 (รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานครและภาคกลาง)

 

การแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปีที่ 7 (รอบคัดเลือกกรุงเทพและภาคกลาง)

 

                วันที่ 26 กันยายน 2562 อาจารย์กรมวุฒิ นงนุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์นนทบุรี ได้นำนักศึกษาจำนวน 2 คน ได้แก่ นายพณธรรม ล้อมพรม นักศึกษาหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 และนายพรรษพล พิณทอง นักศึกษาหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3  เข้าร่วมแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 7 (รอบคัดเลือกกรุงเทพและภาคกลาง) ซึ่งจะคัดเลือกบุคคล 15 คนที่ดีที่สุด เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพมหานคร โดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์นนทบุรี ผ่านรอบคัดเลือกการแข่งขันระดับภาคจำนวน 1 คน และจะเข้าร่วมแข่งขัน ในระดับประเทศช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ต่อไปBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready