หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
การแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปีที่ 7 รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานครและภาคกลาง

 

การแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปีที่ 7 รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานครและภาคกลาง

          สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์นนทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาจำนวน 2 คน ได้แก่ นายพณธรรม ล้อมพรม นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 และนายพรรษพล พิณทอง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3  เข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปีที่ 7 รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานครและภาคกลาง โดยมีอาจารย์กรมวุฒิ นงนุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ฝึกซ้อม นำนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือก เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพมหานคร ซึ่งการแข่งขันจะคัดบุคคล 15 คน จากทั้งหมด 40 คน ผลการคัดเลือกมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 1 คน ได้แก่ นายพณธรรม ล้อมพรม นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ต่อไปBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready