หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วท. กับ CompTIA และ Practice Labs

 

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วท. กับ CompTIA และ Practice Labs

 

     วันที่ 26 กันยายน 2562  ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท CompTIA ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Dr. charles Singh, Country Manager - CompTIA เป็นผู้แทนลงนาม ในการสนับสนุนให้ใช้หลักสูตรการสอบใบรับรองด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับสากลของ CompTIA ในการจัดการเรียนการสอนของคณะ และบริษัท Practice Labs ประเทศอังกฤษ โดย Mr. Ricky Doyle, CREW Captain - Practice Labs เป็นผู้ลงนาม ที่จะสนับสนุนการพัฒนาเนื้อหาเน้นการสอนภาคปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งในการลงนามดังกล่าวมีเป้าหมายพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของคณะที่เน้นปฏิบัติบนระบบ Online  ผ่านระบบการบริหารจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะของ Practice Labs ซึ่งจะให้อาจารย์ของคณะเป็นผู้พัฒนาเนื้อหาและใบงาน และ Practice Labs เป็นผู้พัฒนาระบบโดยจะเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการฟิสิกส์ และปฏิบัติการเคมี ซึ่งคณะจะนำ Platform edu-sport (education sport) เป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อไปBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready