หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
WOW WOW WOW L-G-B-T เสรีภาพทางเพศสู่ความหลากหลายอย่างเท่าเทียม

 

WOW  WOW  WOW L-G-B-T เสรีภาพทางเพศสู่ความหลากหลายอย่างเท่าเทียม 

           

            ผศ.ดร.ศิริมา แก้วเกิดรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน เปิดโครงการ WOW  WOW  WOW L-G-B-T ภายใต้หัวข้อ เสรีภาพทางเพศ สู่ความหลากหลายอย่างเท่าเทียม เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเพศที่เป็นเพศทางเลือก และศึกษาเสรีภาพทางเพศสู่ความหลากหลายอย่างเท่าเทียม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคในทุกเพศ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในรายวิชา Cognization Conflict Management โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร   รัตนบุรี และอาจารย์ณัฐกฤตา  รักใหม่ เป็นอาจารย์ประจำวิชา เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศรีพิทยา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : /  จัดทำ: ธนัชพร  งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready