หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ สรุปผลงานเพื่อชุมชนเเละสังคม

 

นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ สรุปผลงานเพื่อชุมชนเเละสังคม

 

         ดร.ปัชฌา ตรีมงคล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาในรายวิชาธุรกิจเพื่อสังคม ประกอบด้วย ๓ โครงการ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ๑.โครงการพัฒนาและส่งเสริมบรรจุภัณฑ์หมูฝอย กลุ่มแม่บ้านบัวงามสัมพันธ์ ต.จำปา อ.ท่าเรือ  ๒.โครงการเพิ่มมูลค่าบรรจุภัณฑ์หมี่กรอบ ต.ไทรน้อย อ.บางบาล และ๓.โครงการผลิตภัณฑ์กล้วยตากจากชุมชนต.บางปะหัน อ.บางปะหัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์มยุรี ศรีนาค ประธานหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย และเลขานุการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มเทพนาคา ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร รัตนบุรี และอาจารย์นิติมา สุวรรณโกมล อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจฯ เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอ ซึ่งมีอาจารย์ณัฐกฤตา รักใหม่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready