หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
สัมมนาวิชาชีพ

 

สัมมนาวิชาชีพ

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาชีพ “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับชาติ และนักวิชาการด้านการท่องเที่ยว มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร
บูรณมงคล สำนักงานอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                                                    ภาพ / จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready