หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
การประชุมคณะทำงานประจำศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวะศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

 

การประชุมคณะทำงานประจำศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวะศึกษา (V-NET)

ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

 

            อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อมรองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ประจำศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวะศึกษา(V-NET)ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี ให้แก่นักเรียนอาชีวะศึกษา ระดับ ปวช. ๓และระดับ ปวส. ๒(สอบวันเสาร์ที่ ๒๕และวันอาทิตย์ที่ ๒๖มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓) เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ยุติธรรมและโปร่งใสเมื่อวันพุธที่ ๒ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมลีลาวดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

 

ภาพ / เรียบเรียง:อภิเษก  จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready