หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ “RUS กำแพงเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชน”

 

โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ “RUSกำแพงเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชน

 

             คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี จัดโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ “RUS กำแพงเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชน”โดย อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อมรองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี เข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนนครนนท์วิทยา๑และผู้บริหาร คณาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์จิตอาสาพัฒนาสังคม คุณธรรม จริยธรรม หลักการเข้าใจ เข้าถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑(วัดท้ายเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 

ภาพ / เรียบเรียง:อภิเษก  จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready