หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง กับ สมาคมนักผังเมืองไทย

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ ระหว่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่ง กับ สมาคมนักผังเมืองไทย

         นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙แห่ง กับสมาคมนักผังเมืองไทยโดย นายอาคม เวพาสยนันท์  นายกสมาคมนักผังเมืองไทยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล ผู้ช่วยอธิการบดีผู้แทนอธิการบดีร่วมลงนาม ภายในงานมีการสัมมนาเรื่อง “การเตรียมพร้อมตั้งรับ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒”    โดยนายปรีชา รณรงค์ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองนายพิชัย อุทัยเชฏฐ์ อดีตรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นางชูขวัญ นิลศิริ ผู้อำนวยการกองวางผังพัฒนาเมือง (กวม.) สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครให้เกียรติเป็นวิทยากรและการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสมาคมนักผังเมืองไทยเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ หอประชุมชั้น ๓อาคารเลิศสรรพวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

ภาพ / เรียบเรียง:อภิเษก 

จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready