หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

       คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดให้มีการตรวจเยี่ยมและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีมทร.อีสาน มาเป็นผู้ตรวจประเมินหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์นฤมล อัศวเกศมณี อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาเป็นผู้ตรวจประเมินหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                                           ภาพ / จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready