หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
พัฒนาทักษะนักศึกษาในสายวิชาชีพ

 

พัฒนาทักษะนักศึกษาในสายวิชาชีพ

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ โดยได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดง การออกร้านขายอาหารและเครื่องดื่มของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของนักศึกษาในสายวิชาชีพ เมื่อวันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ คณะศิลปศาสตร์มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                                           

                                                                                           ภาพ / จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready