หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
คณะศิลปศาสตร์ เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาภายใน

คณะศิลปศาสตร์ เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาภายใน

 

            อาจารย์ศุภชาติ  เสถียรธนสาร รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาคณะศิลปศาสตร์เข้าแข่งขันกีฬาสุวรรณภูมิเกมส์ ครั้งที่ ๑๕ โดยมีคณาจารย์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมเมื่อวันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์  อาคาร ๒๒ คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา       

 ภาพ/จัดทำ: ธนัชพร  งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready