หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตรและห้องปฏิบัติการที่เปิดสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันพุธที่ ๒  ตุลาคม ๒๕๖๒ ณมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready