หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ส่งเสริมทักษะความเป็นมืออาชีพด้านอุตสาหกรรม

 

            อาจารย์สุภัทรา วิลามาศรองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรกลเกษตร เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานและส่งเสริมทักษะความเป็นมืออาชีพด้านอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายจิรวัฒน์ เอี่ยมละออ ช่างเทคนิค บริษัทไทยเส็ง เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือช่างที่ถูกต้อง เมื่อวันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๒๓๗ ชั้น ๓ อาคาร ๒ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

 

ภาพ : สุชาดา คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready