หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ตรวจประเมินประกันคุณภาพศึกษาภายใน

 

ตรวจประเมินประกันคุณภาพศึกษาภายใน

           คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร โดยมี ดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล อาจารย์ประจำสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานการตรวจประเมิน เมื่อวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น ๒ อาคาร ๑ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา

ภาพ/จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready