หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ร้อยความรักถักทอใจสานสายใยมุทิตา

 

ร้อยความรักถักทอใจสานสายใยมุทิตา

          ดร.สุวุฒิ   ตุ้มทอง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานพิธีพร้อมกล่าวแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ  ของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีคณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมแสดงมุทิตาจิตเมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒  ณ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศรีพิทยาคาร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                    

ภาพ/จัดทำ: ธนัชพร  งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready