หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดประสบการณ์นักศึกษาวิศวฯ กิจกรรม Home Room

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดประสบการณ์นักศึกษาวิศวฯ กิจกรรม Home Room

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ศรีสงคราม รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Home Room ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒พร้อมมอบโล่เกียรติคุณกับนักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมสโมสรนักศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมการแสดง “อเมซิ่งกลองยาวลุ่มเจ้าพระยา” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์กับนักศึกษา เรื่อง “เด็กบ้านนอก สู่เมืองนอก เดินอย่างไรไปไกลถึง Doctor” เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่เธียเตอร์ ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

 

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready