หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยผลการเลือกตั้ง ๔ ศูนย์พื้นที่ ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ หมายเลข ๑ นายเจษฎา จันทร์ผา ได้รับคะแนน ๓๔๑ คะแนน หมายเลข ๒ นายจักรกฤษณ์ มโหฬาร ได้รับคะแนน ๒๑๖ คะแนน เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หน่วยเลือกตั้ง มทร.สุวรรณภูมิ ๔ ศูนย์พื้นที่

 

ภาพ /  จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

 

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready