หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ หน่วยเลือกตั้งที่ ๔ ศูนย์สุพรรณบุรี

การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ศูนย์สุพรรณบุรี

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ ๔ ศูนย์สุพรรณบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์ยืน รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ซึ่งมีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น  ๒ หมายเลข ได้แก่ หมายเลข ๑ นายเจษฎา จันทน์ผา และหมายเลข ๒ นายจักรกฤษณ์ มโหฬาร ณ ห้องประชุม ราชพฤกษ์  อาคารกองบริการทรัพยากรสุพรรณบุรี  เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

จัดทำ :บุษกรณ์ งานสื่อสารองค์กร ฯ ศูนย์สุพรรณบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready