หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 

ส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 

          อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูลรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO Discovery Service โดยได้รับเกียรติจาก คุณมนทกานต์ จันทระวรินทร์ saler manager จากบริษัท EBSCO Discovery Serviceมาเป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น ๒ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                                                                          

                                                                                   ภาพ/จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready