หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > เรื่องทั่วไป > Detail ...
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตรวจสอบรายชื่อ ->ที่เว็บไซต์กิจกรรมจิตอาสา -> คลิก เมนูตรวจสอบรายชื่อ
หรือรายชื่อทั้งหมด -> คลิกที่นี่ 
 
 
               ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เพื่อเข้ารับสิ่งของพระราชทานในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ น. ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า (เฉพาะผู้ลงทะเบียนศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และวาสุกรี) โดยแต่งกายเสื้อสีเหลือง หรือโทนสีเหลืองอย่างพร้องเพรียงกัน
 
***ทั้งนี้ศูนย์นนทบุรีและศูนย์สุพรรณบุรีจะแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป
 
สำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้สามารถลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.ได้ด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ในวันที่ ๑-๑๐ ของทุกเดือน


Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready