หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
หารือความช่วยเหลือโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

หารือความช่วยเหลือโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน

 

           รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นประธานการประชุมเพื่อหารือความช่วยเหลือโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้รับเกียรติจากคุณจักรกฤษณ์  ทองทับ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฎีกาและกิจกรรมพิเศษ (กองงาน ๙๐๕) ร่วมหารือความช่วยเหลือโครงการในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                              

  ภาพ / จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready