หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจัดโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒ Microsoft PowerPoint  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ณ ห้องศูนย์การเรียนด้วยตนเอง อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready