หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านดิจิทัลและการพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้และอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์ โดยขอเผยแพร่ผลการดำเนินงานดังนี้

ประมวลผลการฝึกอบรม หลักสูตรฮาร์ดแวร์ (Hardware)

ประมวลผลการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Manager)

ประมวลผลการฝึกอบรม แมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready