หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
RUS Freshy ๒๐๑๙

 

RUS Freshy๒๐๑๙

 

         อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ RUSFreshy2019 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตร เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้อง โดยมี  นายณัฐนันท์ คงไพศาล นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัล Freshy Boyและ Popular Vote นางสาวคีตพัฒน์ กิจบำรุงคณะศิลปะศาสตร์  ได้รับรางวัล Freshy Girl นายมณฑณะ จุฑาทัศน์ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัล Miss Violet และนายจตุพล แช่มเมือง นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล Miss Confidentเมื่อวันพุทธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ/จัดทำ: ณัฎฐา สื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready