หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ๒/๒๕๖๒

 

เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ๒/๒๕๖๒

 

                สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗ โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.จอมพล  สุภาพ ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ บรรยายในหัวข้อ บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่จำเป็นในสถานประกอบการ ให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เมื่อวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๒๐๓๒๐ ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ/จัดทำ: ธนัชพร (งานสื่อสารองค์กรฯ) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready