หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ประชุมยกร่างข้อบังคับ กีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย

 

ประชุมยกร่างข้อบังคับ กีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย

 

         ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อให้การยกร่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดยได้เชิญผู้แทนจาก ๘ มทร.เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยเมื่อวันอังคารที่ ๓ กันยายน๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                                                   

  ภาพ / จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready