หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมเพิ่มประสบการณ์นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมเพิ่มประสบการณ์นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ

 

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาให้สามารถนำไปปรับใช้ ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี อาจารย์สุรวดี สิทธิสระ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบูรณาการ ๒ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ /  จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready