หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ มทร.สุวรรณภูมิ และ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

 

ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ มทร.สุวรรณภูมิ และ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

 

            ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์และนายนุกิจ ชลคุปChief Manufacturing Officerบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์เพื่อร่วมมือกันทางวิชาการ  ด้านการวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ เครื่องมือวัดแม่พิมพ์ประเภทต่างๆ งานระบบอัตโนมัติสนับสนุนการฝึกอบรม โครงการสหกิจศึกษาและการรับนักศึกษาเข้าทำงานหลังจบการศึกษา ภายหลังพิธีลงนามได้เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

 

ภาพ/เรียบเรียง:อภิเษก  จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready