หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

          งานบริการและส่งเสริมการศึกษากองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลศาลายา ดำเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ เพื่อนำผลการตรวจสุขภาพของนักศึกษา มาเป็นฐานข้อมูลในการดูแลด้านสุขภาพอนามัย ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ณ ลานกิจกรรมอาคาร ๑๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

 

ภาพ/เรียบเรียง:อภิเษก 

จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready