หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ “วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลสถานประกอบการ”

 

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ “วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลสถานประกอบการ

 

              สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒โดย นายฉัตรชัย เกียรติวีระสกุลเจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลสถานประกอบการ” แก่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาเมื่อวันพุธที่ ๑๔สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๗อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

ภาพ/เรียบเรียง:อภิเษก 

จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready