หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑

 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร นำว่าที่มหาบัณฑิต และบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจำนวน ๒,๙๔๑ คน เข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

ภาพ:ธนัชพร/ณัฎฐา จัดทำ: ธนัชพร (ปชส.) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready