หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ยกระดับสินค้า OTOP สร้างความเข้มแข็งและรายได้ที่ยั่งยืนต่อชุมชน

 

ยกระดับสินค้า OTOPสร้างความเข้มแข็งและรายได้ที่ยั่งยืนต่อชุมชน

               รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ผู้อำนวยการโครงการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.))ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์  อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรมและอาจารย์ยุพิน พูนดี อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ และนายตรันต์ สิริกาญจน นักพัฒนาธุรกิจ พร้อมทีมงานจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มผู้ประกอบการโอทอป ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ และของตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชัยนาทเพื่อยกระดับสินค้าโอทอปสร้างความเข้มแข็งและรายได้ที่ยั่งยืนต่อชุมชน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓พฤษภาคม ๒๕๖๒ณ ชุมชนตำบลโพนางดำตก ชุมชนตำบลธรรมามูล และชุมชนตำบลชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready