หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทร.สุวรรณภูมิ พัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรม รุ่นที่ ๕

 

มทร.สุวรรณภูมิ พัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรม รุ่นที่ ๕  

           คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการควบคุมในงานอุตสาหกรรม ๔.๐ ภายใต้โครงการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรม รุ่นที่ ๕  หลักสูตรพื้นฐาน PLC พร้อมการออกแบบระบบควบคุม ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ๔.๐ โดยได้รับเกียรติจากบุคลากร บริษัท Mitsubishi Electric เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ พื้นฐาน PLC และการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ ให้กับบุคลากร เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๑๘ ห้อง ๑๘๔๑ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ/จัดทำ: ธนัชพร งานสื่อสารองค์กรฯ 

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready