หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทร.สุวรรณภูมิ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน สังคม

 

มทร.สุวรรณภูมิ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน สังคม

           อาจารย์วิชัย  มาแสงรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเป็นประธานการประชุมทบทวนการดำเนินโครงการย่อยภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมพัฒนาและผลักดันยกระดับคุณภาพชีวติ ชุมชน สังคมให้เข้มแข็งมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น ๒ อาคาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ/จัดทำ: ธนัชพร งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready