หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการ SME Online ๖๒

 

ต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการ SME Online๖๒

       อาจารย์วิชัย มาแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEปี ๒๕๖๒หลักสูตร ก้าวทัน e-Marketplace โฉมใหม่ เพื่อตลาดออนไลน์ ๒๐๑๙ ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ UBIมทร.สุวรรณภูมิ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบูรณาการ ๓ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มทร.สุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ /  จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready