หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒

 

ปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ประจำปี ๒๕๖๒

            ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมให้แนวทางการเตรียมความพร้อม เรื่อง “ชีวิตการทำงานในมหาวิทยาลัยไปสู่ความสำเร็จ”  โดยมี ผศ.ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “บุคลากรสำคัญอย่างไรต่อมหาวิทยาลัย”พร้อมด้วยนางสาวพัชราภรณ์จันทร์ฉาย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี บรรยายเรื่อง “ระเบียบการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย”เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ได้ทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สิทธิและสวัสดิการ และความก้าวหน้าในอาชีพ สร้างความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๒๐๓๑๙ ชั้น ๓ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : จัดทำ / หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready