หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ทั่วไป > Detail ...
แจ้งเพื่อทราบ : ปัญหาวงจรการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

        ขณะนี้การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางเครือข่ายของ UniNet (ความเร็ว 1 Gbps) มีปัญหาในการเชื่อมต่อซึ่งส่งผลกระทบต่อ วงจรเชื่อมต่อระหว่างศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ถึง ศูนย์นนทบุรี เพื่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตภายนอกไม่สามารถใช้งานได้

       ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประสานไปทาง Uninet ซึ่งได้รับคำตอบจากทาง Uninet ว่า อยู่ระหว่างผู้รับจ้างในการซ่อมแซมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าดำเนินการแก้ไข ดังนั้น ในระหว่างนี้ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จึงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยเครือข่ายเส้นทางสำรองที่ทางมหาวิทยาลัยได้เช่าใช้บริการจาก บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด ที่ความเร็ว 200 Mbps เพื่อให้ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี สามารถปฏิบัติงานได้ ซึ่งส่งกระทบให้ความเร็วในการใช้งานลดลง และส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

 

 

                                                                                                                                                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                                                                                         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                                                                                                                           11 มีนาคม 2562Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready